Preview Mode Links will not work in preview mode

Fries before guys


Aug 15, 2018

D. 1 september er store studiestartsdag og med denne følger ofte en masse tanker om ens valg af studie. Har du, ligesom os, svært ved at finde dig til rette i uddannelsessystemet? Kan du genkende følelsen af at føle sig lost og være i tvivl om ens retning er den rigtigt?
Denne samtale tager udgangspunkt i vores personlige studierfaringer og er en slags opsamling på de vigtigste pointer, vi er kommet frem til. Det handler bl.a. om at turde ombestemme sig, gå anti på forventningspresset og finde roen i midt i virvaret.

Afsnittet er indspillet live fra Kunsten i Aalborg