Preview Mode Links will not work in preview mode

Fries before guys


Apr 15, 2022

Det kom som et chok, da Nanna sidste år på denne tid blev skilt efter et ultrakort ægteskab med ham, hun troede, skulle være manden i hendes liv. Nu er der gået mere end et år, og hun er nu klar til at tale om den proces, det har været. For hvordan starter man forfra, når hele lortet brænder ned til grunden? Hun fortæller om trangen designe livet som i The Sims, at stå med et problem uden løsning, om flugt og følelsen af skam, den altoverskyggende frygt for at få et dårligt liv - og ikke mindst den voldsomme kraft, der ramte, da hun efter kort tid blev vanvittigt forelsket i sin nuværende kæreste. Rigtig god fornøjelse!