Preview Mode Links will not work in preview mode

Fries before guys


Aug 17, 2018

Det er ikke altid nemt at vælge sig selv til. Dagligt handler og agerer vi i forskellige arenaer - og allerhelst vil vi gerne gøre samtlige involverede glade. Vi oplever begge negative konsekvenser af at bukke under for trangen til at please andre. Hvad er den ultimative konsekvens af at glemme sig selv? Kan vi være så selvudslettende, at vi mister føling med vores egne behov og overbevisninger? Vi taler bl.a. om at please som en overlevelsesmekaniske, frygten for ikke at blive elsket for den man ægte er og endelig vores bedste råd til at sige fra.