Preview Mode Links will not work in preview mode

Fries before guys


Mar 22, 2019

Could have, would have, should have. Vi oplever ofte, at vi får tanker omkring hvordan vi BURDE gøre ting og BURDE leve livet. Listen er lang og anstrengelsen er kæmpe stor, hvis vi skal efterkomme alle de krav, vi hver dag stiller til os selv. Lyt med, når vi bl.a. taler om at tage overdrevet hensyn, frygte skuffelser og føle sig fanget i sine negative tanker.

Gæstevært er sanger og komponist Emilie aka Jada.